28.04.2019 - Възкресението на Христос - Победа над смъртта и ада

Пастир Веселин Йотов

И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;
18 бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Откровение на Йоан 1:17-18

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.
10 Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.

Римляни 10:9-10

Изтегли