23.06.2019 - Поставени за стражи, които няма да мълчат - част 1

Пастир Веселин Йотов

И Господното слово дойде към мене и рече:
2 Сине човешки, говори на людете си и кажи им: Когато нанеса меча върху някоя земя, и людете на оная земя вземат някой човек изпомежду си и си го поставят за страж,
3 и той, като види че мечът иде върху земята, затръби и предупреди людете,
4 тогава, ако мечът дойде и постигне някого, който чуе гласа на тръбата а не се пази, кръвта му ще бъде на главата му.
5 Той е чул гласа на тръбата, а не се е свестил, кръвта му ще бъде върху него; когато, ако беше се свестил, той би избавил живота си:
6 Но ако види стражът, че мечът иде и не затръби, и людете не се свестят, и мечът дойде и постигне някого от тях, той наистина биде постигнат поради беззаконието си; но кръвта му ще изискам от ръката на стража.

Езекил 33:1-6

Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му.

Езекил 3:18

молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
19 и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,
20 за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.

Ефесяни 6:18-20

Изтегли