13.05.2018 - Увереност

Пастир Веселин Йотов

Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.
2 Всякога благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си,
3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос.
4 Понеже знаем, възлюбени от Бога, братя, че Той ви е избрал;
5 защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви се показахме помежду ви заради вас.

1 Солунци 1:1-5

А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.

Евреи 11:1

 

Изтегли

Стих за деня

"Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата."

Псалм 143:10