16.05.2018 - За какво бие Божието сърце?

Пастир Веселин Йотов

В онова време ще нарекат Ерусалим престол Господен; И всичките народи ще се съберат при него в името Господно, в Ерусалим. Нито ще ходят вече според упоритостта на злото си сърце.

Еремия 3:17

Той е Господ нашият Бог, Чиито съдби са по цялата земя.
8 Всякога помни завета Си; Словото е заповядал да стои за хиляда поколения,
9 Което изговори на Авраама, И клетвата, с която се закле на Исаака,
10 Която утвърди на Якова за закон, На Израиля за вечен завет,
11 Като рече: На тебе ще дам Ханаанската земя За дял на наследството ви.

Псалм 105:7-11

 

Изтегли

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6